UN logos
Bærekraft
beach

Håp for Palau

over 1 year ago
Skrevet av Helene Spurkeland / André Marton Pedersen
Bærekraft > Håp for Palau

Håp for Palau

over 1 year agoBærekraft
Skrevet av Helene Spurkeland / André Marton Pedersen
beach

Den lille øystaten Palau i Stillehavet er sterkt påvirket av klimaendringer. Likevel har president Surangel Whipps stor tro på at det finnes håp. Håpet ligger i de unge og et godt internasjonalt samarbeid.


– Det er fantastisk å se Statsraad Lehmkuhl og ungdommene her i Palau. Som en liten øy er vi avhengig av fossilt drivstoff. Det er inspirerende å se hvordan dere bruker vinden og vår fornybare energi til å drive store seilskip. Det viser våre barn og unge viktigheten av havene våre. Vi må beskytte havet, slik at vi kan gi det videre til fremtidige generasjoner, sier president Whipps.

seilskip
Palaus president Surangel Whipps er på besøk om bord på Statsraad Lehmkuhl når skipet ligger til kai i Malakal Havn på Palau. Kaptein Marcus Seidl til høyre. Foto: Den Norske ambassaden i Manila.

- Når skip som dette seiler verden rundt og underviser ungdommene våre, skapes det ideer om hvordan man kan gjøre en forskjell. Det er slike ting som kommer til å forandre verden. Det kommer til å gjøre oss bedre, sier presidenten.

strand
Vakre Palau er truet av klimaendringer. Foto: Andre Marton Pedersen

Palau har store utfordringer med havnivåstigning, stigende vanntemperatur, korallbleking og et økende antall tyfoner. Årsaken skyldes klimaendringer.


– Vi pleide ikke å ha tyfoner, men nå har vi det. Tyfoner er ødeleggende. Husene våre er ikke bygget for å tåle dem, sier president Whipps.

plastikavfall
Plastforurensning på Palaus strender. Foto: Andre Marton Pedersen

Mye plastsøppel

Et av problemene som har økt betydelig de siste årene er plastforurensning.

– Jeg var nylig ute i båt, og da så jeg mye flytende avfall i sjøen. Det pleide ikke å være slik.

plasic pollution
Plastøppel er et økende problem for Palau. Foto: Andre M. Pedersen


Tre ulike havstrømmer møtes rundt Palau. Det gjør at mye plastsøppel samler seg i dette området.

– Vi deler alle det samme havet, men noen ganger glemmer folk at det de gjør langt unna, faktisk påvirker oss. Når folk bruker havet som en søppelkasse, ser vi konsekvensene av det her i Palau.

plastic in the sea
Plastik både over og under vannflaten. Foto: Andre Marton Pedersen

Manetene forsvinner

Jellyfish Lake er hjemmet til millioner av maneter. Det er også Palaus mest populære undervannsattraksjon. De siste tjue årene har manetene forsvunnet fullstendig ved to forskjellige anledninger, hver "forsvinningsperiode" varte i tre år.

– Det har sterk innvirkning på turistnæringen vår. Folk kommer for å se manetene, og så er de borte.

jellyfish
Jellyfish Lake. Foto. Andre Marton Pedersen

Andre konsekvenser av klimaendringer på Palau er korallbleking, erosjon av kystlinjene og oversvømmelse av øyas taro-sumper. Det virker inn på øyas landbruk og matsikkerhet.

- Vi opplever også synkende fiskebestander fordi havet blir varmere. Fisken beveger seg bort fra Palau når temperaturen i havet stiger. Livene våre, økonomien og fremtiden vår påvirkes. Det er viktig å fremme bærekraftig bruk av ressursene våre, slik at vi i det minste kan prøve å snu utviklingen.

Palau's President, Surangel S. Whipps
Palaus president, Surangel S. Whipps. Foto: Malin Kvamme

Vi kjemper mot tiden

Til tross for utfordringene har presidenten stor tro på at det finnes håp.

– På FNs Klimakonferanse i fjor sa jeg: En kan like gjerne bombe oss! Fordi vi allerede blir rammet av tyfonene, havnivåstigningen, korallblekingen og manetene som forsvinner. Det ødelegger økonomien vår og det ødelegger miljøet vårt. Hvorfor torturere oss langsomt? Vi kan like gjerne gi opp, først som sist.

– Men det mente jeg selvsagt ikke. Tvert imot! La oss alle heller samles som nasjoner, som ett folk, som én verden, som globale borgere! Vi må samarbeide på tvers av landegrensene. Da kan vi klare det. Hvis vi tar gode valg hver eneste dag for å redusere fotavtrykkene våre på denne planeten, vil vi utgjøre en forskjell. Den store utfordringen er at vi kjemper mot tiden. Det er et spørsmål om tid.

Innen 2030 håper presidenten at vi er på sporet av å holde den globale temperaturstigningen under 1,5 grader.

– Jeg vet de sier at vi kommer til å overskride det. Men tror at det finnes håp for at vi kan klare det. Håpet ligger hos de unge og i et sterkt internasjonalt samarbeid.

seilskip
Statsraad Lehmkuhl. Foto: Malin Kvamme.

Studenter fra Palau blir med skipet videre

Palau sender fem studenter som deltakere på One Ocean Expedition på den kommende etappen til Yokohama i Japan.

- Jeg tittet opp på den øverste masten på Statsraad Lehmkuhl og utbrøt: Wow! Hvis de får klatre opp der og er i stand til å sette seil, ville det vært fantastisk. Å lære om både seiling og et bærekraftig hav. For en opplevelse!

Palau´s øverste leder vil gjerne at studentene returnerer til øya med mye inspirasjon og ny kunnskap i bagasjen.

- Jeg håper at studentene, gjennom å bli kjent med og dele ideer med ulike mennesker, vil komme tilbake til Palau og bidra til beskytte havene våre og bruke dem bærekraftig, sier president Surangel S. Whipps.
One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife