UN logos

11. Dec. 10:14

Med kurs mot nye ekspedisjoner! Foto: Krzysztof Romanski

Ekspedisjonslogg

Jordomseilingen One Ocean Expedition 2021- 2023 har satt en ny kurs for Statsraad Lehmkuhl. Vi er godt i gang med planene for en ny, stor ekspedisjon i 2025-2026. Statsraad Lehmkuhl skal bli en enda sterkere ambassadør for FNs havtiår, og med det inspirere mennesker over hele verden til engasjere seg for et renere hav. Vi ønsker å få enda flere globale partnere om bord til neste One Ocean Expedition I 2025, slik at Statsraad Lehmkuhl kan bidra ytterligere til å styrke internasjonalt samarbeid for et renere hav! Er din organisasjon interessert i et partnerskap? Kontakt oss på 55 30 17 00 / lehmkuhl@lehmkuhl.no!

10. Dec. 12:00
60.4, 5.32
One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife