UN logos
Bærekraft
Portugals Havminister Ricardo Serrao Santos Foto: Hanna Thevik

– Vi har skadet havet i flere tiår

about 2 years ago
Skrevet av Ronald Toppe
Bærekraft > – Vi har skadet havet i flere tiår

– Vi har skadet havet i flere tiår

about 2 years agoBærekraft
Skrevet av Ronald Toppe
Portugals Havminister Ricardo Serrao Santos Foto: Hanna Thevik

Mandag 24. januar kom Portugals Havminister, Ricardo Serrao Santos om bord på Statsraad Lehmkuhl. Med seg hadde han et klart budskap.

Santos jobbet i mange år som marinbiolog før han ble politiker, og har sett hvordan havet har endret seg med egne øyne.

- Vi har skadet havet i flere tiår nå, og som FN forteller oss, gjør vi ikke nok, sier han.

Et vulkankrater inni et større krater. Foto: Hanna Thevik
Et vulkankrater inni et større krater. Foto: Hanna Thevik

Finnes bare her

Azorene er et spesielt sted. En vulkansk øygruppe midt ute i Atlanteren, der kontinentalplatene som danner Afrika, Nord Amerika og Eurasia møtes. Et slags Island, bare mye lenger sør.

Asordompap finnes bare her. Foto: Wikipedia / Putneymark
Asordompap finnes bare her. Foto: Wikipedia / Putneymark

Beliggenheten, langt fra andre landmasser, klimaet og den spesielle geologien, gjør at over 400 dyre- og plantearter kun finnes her, ingen andre steder på kloden - de er endemiske.

Øygruppen ligger der tropene møter de tempererte områdene lenger nord. Det gjør fuglelivet spesielt, det hekker både kanarifugl og rødstrupe der.

Kanariirisk Foto: Wikimedia / Juan Emilio
Kanariirisk Foto: Wikimedia / Juan Emilio

Havstrømmene møtes

Også livet under vann er spesielt. Santos forklarer.

– Azorene er et slags veikryss i Atlanterhavet, der flere havstrømmer møtes og blandes. Det biologisk mangfoldet er stort, sammenlignet med områdene lenger nord, og vi har et av de mest fantastiske økosystemene i dyphavet.

Han overdriver ikke. Det er observert 24 ulike arter hval rundt øyene, fra små delfiner til digre spermhval. Fire av de sju artene havskilpadder finnes her, og det er hit glattkarett-skipladdene, klekket på østkysten av USA, drar for å vokse seg store.

De små skilpaddeungene får hjelp på reisen av Golfstømmen, som sender en arm over havet til øygruppen.

Glattkarett Foto: Wikimedia
Glattkarett Foto: Wikimedia

Overfiske

Rundt øyene finnes en mengde fiskearter, tunfisk, haier, sverdfisk for å nevne noen av de mer eksotiske. Mange av artene, også arter som også finnes ellers i Atlanterhavet, har Azorene som et viktig kjerneområde.

– Vi er blitt bedre til å regulerer fiskeriene våre, men har fortsatt store problemer med ulovlig, urapportert og uregulert fiske rundt om i verden. Dette er en viktig kamp som vi må få på plass. Men i noen situasjoner fungerer regelverket bra, så ting har blitt bedre, sier Santos.

Santos prater til kadettene. Foto: Hanna Thevik
Santos prater til kadettene. Foto: Hanna Thevik

Et eksempel

Men jobben er ikke over, og han er glad for oppmerksomheten Statsraaden og One Ocean Expedition skaper.

– One Ocean Expedition er nå en del av en stor bevegelse. Hvis jeg ser tilbake til det 20. århundre og begynnelsen av det 21. århundre, var det lite snakk om havet. Først i 2016 ble den første globale analysen av havet laget av FN, og nå har vi havforskningstiåret. Men før det, var det ingenting. Jeg opplever at vi har fått en ny agenda etter 2015, og denne ekspedisjonen, som Norge står bak, er et eksempel på hvordan budskapet i denne agendaen kan formidles ut i verden.

Her kan du se deler av intervjuet med Santos:

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife