UN logos
Havforskning
Erlend Mundal. Foto: Ingrid Wollberg

De første analysene er klare

over 2 years ago
Skrevet av Ronald Toppe
Havforskning > De første analysene er klare

De første analysene er klare

over 2 years agoHavforskning
Skrevet av Ronald Toppe
Erlend Mundal. Foto: Ingrid Wollberg

Under hele jordomseilingen henter Statsraad Lehmkuhl inn data, både om vær og vind, og om forholdene i sjøen skipet glir gjennom.

Et av instrumentene om bord tar kontinuerlig vannprøver, helt automatisk. Studentene Erlend Mundal og Erik Furevik har sørget for at systemet fungerer som det skal.

Prøvetakingen stanses når skipet er nær havn.

– Det er for å unngå at det kommer leire, sand og annet mikro-søppel inn i systemet, forteller Erlend Mundal.

CO2-innholdet i sjøvannet

Alle data som samles inn deles med forskere på land, og nå begynner de første analysene å bli klare.

Kartet under lå i innboksen til studentene i helgen.

pCO2 i overflatevannet
pCO2 i overflatevannet. Kart: Meike Becker / UiB

Meike Becker er forsker på Geofysisk institutt på UiB, og det er hun som har sett på målingene av CO2-innholdet i sjøvannet.

– Havet tar opp mye CO2, omtrent 25 prosent av det som slippes ut i atmosfæren, skriver hun i en epost til Erlend og Erik.

– Av resten tas 30 prosent opp av vegetasjonen på land, resten blir i atmosfæren.

Havet er altså en viktig faktor når forskerne skal finne ut av mekanismene bak klimaendringene.

Meike Becker, forsker / UiB
Meike Becker, forsker / UiB Foto: Ellen Viste

pCO2

Vann løser opp CO2 ved at det dannes karbonsyre. Slik ser formelen ut:

H2O + CO2 = H2CO3

Ikke alt CO2 omdannes til karbonsyre, noe "svever rundt" i vannet som CO2-molekyler. Det er mengden av disse Erlend og Erik måler; pCO2.

– Temperaturen og trykket bestemmer hvor mye som løses opp, forklarer Becker. Men sånn generelt klarer kaldt vann å løse opp mer CO2 enn varmere vann.

Dette bidrar til at havet ikke tar opp like mye CO2 overalt. Området nær polene, som i Nord-Atlanteren, tar opp mye, mens havet nær ekvator ofte slipper ut mer CO2 enn det tar opp.

Siden temperatur er en faktor, er det ikke overraskende at pCO2 varierer gjennom året. pCO2 er størst om vinteren, synker gjennom våren når mengden planteplankton øker, og er lavest om sommeren.

Utstyre er fastmontert, smart nå du er på et skip. Foto: Ingrid Wollberg

På vei sørover

Kartet Meike har sendt viser pCO2-verdiene som er målt på vei sørover.

– I de grunne områdene sør i Nordsjøen stiger konsentrasjonen. Det er både fordi vannet er varmere her, og fordi planteplanktonet her har brukt opp næringsstoffene og dør. Når planktonet så brytes ned av bakterier frigjøres det næringsstoffer og karbon. Da øker mengden CO2 som er løst opp i vannet og dermed også pCO2, forklarer Meike.

Jo lenger sørover Statsraaden kommer, jo varmere blir sjøen, og jo mer venter forskerne at pCO2-verdiene vil øke.

Erlend Mundal sjekker instrumentene. Foto: Ingrid Wollberg

Lekkasje

Målingene startet først utenfor Danmark, det tok litt til å få utstyret i gang. Som dere ser mangler kartet også det siste strekket inn mot Cadiz.

– Meike følger med på målingene fra land, og skjønte at det var en liten gasslekkasje, forteller Erlend.

Maskinisten visste råd. Han sprutet såpevann på anlegget for å se hvor det boblet ut gass, og fikset problemet ved å stramme til den lekke koblingen.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife