UN logos
Havner
Manila. Foto: Patrick Roque / Wikimedia commons

Manila, Filippinene

over 1 year ago
Skrevet av Ronald Toppe
Havner > Manila, Filippinene

Manila, Filippinene

over 1 year agoHavner
Skrevet av Ronald Toppe
Manila. Foto: Patrick Roque / Wikimedia commons

Statsraad Lehmkuhl besøker Manila 12-15. oktober 2022

Filippinene er en øystat som består av rundt 7600 øyer, de fleste små og ubebodde. En tredjedel av de 109 millioner innbyggerne bor på øyen Luzon, i storbyen Manila.

50.000 år

Det har levd mennesker på Filippinene i minst 50.000 år. Da spanjolene tok kontroll over øygruppen i 1565 hadde innbyggerne drevet handel både med Kina og andre øystater i Stillehavet i mange hundre år.

Arabiske handelsmenn tok med seg islam til øyene allerede på 1300-tallet.

Risterrasser. Foto: Adi Simionov / Creative commons
Risterrasser. Foto: Adi Simionov / Creative commons

Spansk

Filippinene fikk navn etter den spanske kongen Philip den annen. Landet beholdt navnet også etter at spanjolene måtte selge Filippinene til USA etter å ha tapt den spansk-amerikanske krig i 1898. Men filippinerne ønsket ikke å bli styrt utenfra lenger, og erklærte seg uavhengig. Dette førte til en konflikt med USA, som varte helt til 1935.

Da ble Filippinene lovd selvstendighet med en overgangsperiode på ti år. Andre verdenskrig kom i veien, Japan okkuperte øyene, og Filippinene ble først et eget land i 1946.

På Filippinene snakkes det i dag 182 ulike språk, med filipinsk og engelsk som de to offisielle.

Marcos

Økonomien på Filippinen har vært gjennom en rask omstilling fra jordbruk og handel til industri og turisme. Manila er et svært populært reisemål for turister.

Ferdinand Marcos var president på Filippinene fra 1965 til 1986, og mye av det moderne Filippinene vi i dag ser ble til under hans styre. De siste årene var Marcos omstridt, han innførte militær unntakstilstand, og måtte til slutt flykte fra landet.

Nå er det sønnen hans, Bongbong Marcos, som er president, demokratisk valgt i 2022.

Havnen i Manila. Foto: Mosbatho / Wikimedia commons
Havnen i Manila. Foto: Mosbatho / Wikimedia commons

Manila

Manila ble grunnlagt av spanjolene, og vokste raskt til en viktig handelsby. Byen ligger sørøst på Luzon, godt beskyttet for vær og vind inne i Manila-bukten. Havnen er den største på Filippinene. Elven Pasig renner ut i Manila-bukten, og deler byen i en nordlig og en sørlig del.

Store deler av Manila ble ødelagt under andre verdenskrig. Først da japanerne erobret den i 1942, og så da USA gjenerobret byen i 1945. Flere enn 100.000 sivile filippinere ble drept.

Hovedstaden ble flyttet til Quezon litt lenger nord på øyen, og først i 1976 ble Manila hovedstad igjen.

Manila i 1945. Foto: Wikimedia commons
Manila i 1945. Foto: Wikimedia commons

Vulkaner

Filippinene ligger i et seismisk aktivt område, og mange av fjellene, noen over 2000 meter høye, er vulkaner. I 1991 hadde Pinatubo et enormt utbrudd. Askeskyen nådde 40 kilometer opp i atmosfæren, og aske la seg i tykke lag over jordbruksland og bebyggelse. Over 800 mennesker ble drept da husene de søkte ly i kollapset av vekten.

Utbruddet på Pinatubo i 1991. Foto: Wikimedia commons
Utbruddet på Pinatubo i 1991. Foto: Wikimedia commons

Filippinene herjes også av tyfoner. Enorme nedbørmengder, stormflo og sterk vind fører hvert år til store skader. I snitt treffer 8-9 tyfoner landet årlig, de fleste mellom juli og oktober.

Tropisk

Filippinene har et rikt plante- og dyreliv, med rundt hundre arter av pattedyr og over 240 fuglearter som ikke finnes noe annet sted. Bare de siste ti årene er det oppdaget 16 nye arter pattedyr. Rundt øyene er det store korallrev, der det lever minst 2400 ulike arter av fisk.

Den filippinske ørnen er endemisk for skogene på øyene. Foto: Angry bird / Wikimedia commons
Den filippinske ørnen er endemisk for skogene på øyene. Foto: Angry bird / Wikimedia commons

Øygruppen har et tropisk kystklima. Det er varmt og tørt mellom mars og mai, vått fra juni til november, og litt kjøligere og tørt fra desember til februar. Mengden nedbør varierer veldig, fra 1000 millimeter i de tørreste dalene til opp mot 5000 millimeter øst i fjellene. Treffer en syklon kan det komme 2000 millimeter på noen dager, like mye som Bergen får på et år.

Normal maksimumstemperatur i oktober: 31,4 ℃
Normal nedbør i oktober: 211 mm

Neste havn: Singapore
Forrige havn: Ishigaki, Japan

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife