UN logos
Livet om bord
Maskesuler flyr forbi Statsraaden. Foto: Malin Kvamme

Flygende torpedoer

almost 2 years ago
Livet om bord > Flygende torpedoer

Flygende torpedoer

almost 2 years agoLivet om bord
Maskesuler flyr forbi Statsraaden. Foto: Malin Kvamme

Midt ute på Stillehavet fløy en uryddig formasjon forbi mastene til Statsraaden. Det er suler, kanskje de vakreste sjøfuglene som finnes.

I luften ser de litt klossete ut, der de flyr høyt over havflaten i uryddige formasjoner. Men sulene er fantastiske flygere, som tilbringer mye av livet sitt seilende over bølgene.

Malin Kvamme tok bildene 25. mai 2022. Da var skipets posisjon 17.07 grader sør og 125.30 grader vest, mer enn 900 kilometer nord for nærmeste øy, Pitcairn - der mytteristene fra HMS Bounty gjemte seg, men det er en annen historie.

Store fugler

Sulene holder seg normalt ikke så langt unna land, men det er ikke helt uvanlig å treffe på dem langt til havs. Dette er store fugler, 75-85 cm lange, med et vingespenn på 160-170 cm. Det finnes mange ulike arter sule, alle hvite med tegninger i sort eller mørkebrunt.

Maskesuler flyr forbi skipet. Foto: Malin Kvamme
Maskesuler flyr forbi skipet. Foto: Malin Kvamme

De sorte vingene og fjeset til sulene Malin fotograferte viser at dette er maskesuler. Den som flyr først er en ungfugl, som ikke har fått hele den hvite delen av fjærdrakten.

Danser

Litt lenger nord i Stillehavet finnes det blåfotsuler. De blå føttene er viktige når hannen skal finne seg make. Da danser han langsomt rundt, og viser frem de flotte beina.

Blåfotsule, fotografert på Galapagos. Foto: Ronald Toppe
Blåfotsule, fotografert på Galapagos. Foto: Ronald Toppe

Langs kysten av Norge holder arten havsule til. De er hvite med sorte vingetipper, og med gule hoder i hekketiden.

Havsule Foto: Ronald Toppe
Havsule Foto: Ronald Toppe

Torpedo

Kroppen til sulene er formet som en torpedo, og nebbet er langt og spisst, og uten nesebor - perfekt tilpasset måten de jakter på.

Når den uryddige formasjonen oppdager en fiskestim under seg, strekker de vingene bakover og stuper rett ned mot havet, farten kan komme opp i 100 km/t. Like før de treffer bølgene legges vingene tett inntil kroppen, og "torpedoen" forsvinner et par meter ned i sjøen.

Bommer de på fisken kan de svømme raskt etter, og da bruker de både de store svømmeføttene og vingene.

Store kolonier

Generelt er sjøfugl truet av klimaendringer, overfiske og forsøpling av havet, men sulene klarer seg heldigvis bra.

Sulene hekker i store kolonier. Redene legges på bakken og hvert par får normalt to unger. Fuglene blir gamle, rekorden er en maskesule sluppet fri etter å ha satt seg fast i et garn, 24 år etter at den ble ringmerket.

En koloni med havsuler på Shetland. Foto: Ronald Toppe
En koloni med havsuler på Shetland. Foto: Ronald Toppe

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife