UN logos
Livet om bord
Frederikke Sofie Hartung. Foto: Hanna Thevik

Forsker på livet om bord

almost 2 years ago
Skrevet av Hanna Thevik
Livet om bord > Forsker på livet om bord

Forsker på livet om bord

almost 2 years agoLivet om bord
Skrevet av Hanna Thevik
Frederikke Sofie Hartung. Foto: Hanna Thevik

Et seilskip er en liten verden i seg selv. Det er tett av folk om bord, som alle har sine oppgaver og sine roller å fylle i et ganske rigid system. Hvordan går det hele egentlig rundt?

Sosiologi er studiet av forholdet mellom mennesker, og sosiologene kjenner godt til hvordan folk fungerer sammen på arbeidsplasser, hjemme, og i sosiale sammenhenger. Men hvordan dette samspillet fungerer om bord på et skip er det forsket lite på. Det er jo også et vanskelig område å komme inn på om du ikke har levd om bord på en skute.

Det har Frederikke Sofie Hartung. Hun bestemte seg for å studere sosiologi etter et tokt for tre år siden. Nå skriver hun bacheloroppgave om det sosiologiske samspillet på seilskip.

– Det at jeg har hatt noen år til sjøs gjør at jeg er i en unik posisjon til å forstå og belyse dynamikken. Det gir inngangsbilletten til dette spesielle og lukkede miljøet.

Overblikk

Frederikke var oppe i riggen, med godt overblikk, da tanken kom.
– Jeg sto på mersesalingen og tittet ned. Det var nærmest en liten maurtue av mennesker under meg. Jeg så hvordan alle hadde sin rutine og sin rolle. Noen står ved roret, noen holder utkikk. Folkene i byssen går til og fra. Noen på seilvakt tar seg av avfallshåndtering. Noen skrubber dekk, forteller hun.

Frederikke blir ivrig.

– Det var hele tiden en rytme. Og en dynamikk, alle er avhengig av hverandre. Jeg er avhengig av at noen kommer å avløser meg på roret. Så jeg kan komme ned til køya å få litt nattesøvn, slik at jeg igjen kan komme å overta rorvakten.

Var selvsagt

Beslutningen var tatt, og hun begynte å studerer sosiologi ved Aalborg Universitet. Temaet for bacheloroppgaven var selvsagt.

– Hovedhypotesen min er at livet ombord på ei skute er annerledes enn livet på land. Hjemme står man gjerne opp, går på skole jobb, gjør en eller annen hobby kanskje og så går man til sengs. Her har man en helt annen rytme og lever mer i takt med til naturen. Dagen er ikke delt opp på samme måte som hjemme på land, vi går seilvakter hele døgnet, forklarer hun.

Om bord på et skip må du hele tiden være forberedt på at noe uventet skjer.

– Man kan også ligge i hengekøyen, og så må en plutselig opp å beslå seil fordi vinden snur. Det kan skje til alle døgnets tider, forteller Frederikke.

Frederikke Sofie Hartung sammen med andre i toktmannskapet, et eller annet sted i Patagonia. Foto: Hanna Thevik
Frederikke Sofie Hartung sammen med andre i toktmannskapet, et eller annet sted i Patagonia. Foto: Hanna Thevik

Sosial dynamikk

Livet om bord er tett, 120 mennesker lever isolert ombord i ganske lang tid om gangen, fjernt fra landlivet. Det synes Frederikke er spennende og en slags sosialt eksperiment som ikke er særlig belyst tidligere.

– Det er ingen mulighet til å hoppe av, svømme i land eller ett eller annet. Man må bli om bord under hele toktet. Man er altså på et vis fanget om bord, og det gjør noe med den sosiale dynamikken. Vi kommer svært tett på hverandre, sier hun, og forklarer.

– Å være så isolert fra landlivet gjør også at perspektivet blir annerledes, noe som bare kan deles med de kompisene man lever med om bord. Det gjør at de vennene man får til sjøs blir noe helt spesielt, det oppleves som man har kjent hverandre i mange år allerede, siden det sosiale blir så intenst i så lang tid om gangen.

Det er dette siste hun har lyst til å skrive om.

– Det er spennende å observere og å se den sosiale dynamikken som oppstår når vi er begrenset av plass og har et begrenset privatliv. Det er det jeg ønsker å belyse med min bacheloroppgave, sier Frederikke.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife