UN logos
Livet om bord

Julehilsen fra direktør Haakon Vatle

about 2 years ago
Skrevet av Haakon Vatle
Livet om bord > Julehilsen fra direktør Haakon Vatle

Julehilsen fra direktør Haakon Vatle

about 2 years agoLivet om bord
Skrevet av Haakon Vatle

Statsraad Lehmkuhl har ankommet New York. En stor milepæl er nådd for One Ocean Expedition.

Kjære venner av Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Expedition.

Statsraad Lehmkuhl har ankommet New York City og en stor milepæl er oppnådd for ekspedisjonen.

Det er i sannhet en krevende øvelse å gjennomføre en ekspedisjon under en pågående pandemi. Når vi kastet loss fra Arendal den 20.08.21 var det ikke klart om vi ville kunne anløpe flere av havnene på andre siden av Atlanteren, grunnet pågående Covid nedstengninger. Underveis har landene åpnet seg og med veldig god hjelp fra de respektive utenriksstasjonene har ekspedisjonen kunnet følge oppsatt seilingsplan.

The ship in NYC

Skipet har strenge covidrutiner med jevnlig testing av alle om bord, både før de kommer om bord, men også når skipet er ute og seiler. Likevel fikk vi som kjent et covidtilfelle om bord like før ankomst New York City. Vedkommende hadde over en ukes periode gjennomført hele tre negative antigentester, men begynte å få symptomer etter dette. Det viser igjen at det er et lumskt virus med lang inkubasjonstid. Pasienten ble hurtig isolert og all øvrig besetning ble testet – alle med negativt resultat.

I veldig tett og god dialog med lokale myndigheter fikk skipet ankomme «the big apple» med en dags forsinkelse, men ellers ikke med noen videre restriksjoner på skip og mannskap, og ekspedisjonen vil fortsette som planlagt. Det går også veldig bra med pasienten som om kort tid vil være friskmeldt, noe vi er veldig glade for.

I tiden vi lever i var det kun et spørsmål om tid før vi fikk et covidtilfelle om bord, uansett hvilke strenge tiltak vi gjør. Når hendelsen først inntraff, var det godt å se at gode rutiner og en god beredskap gjorde det mulig å håndtere situasjonen på en god måte. Vi har gjort oss mange erfaringer og vil være enda bedre rustet til å møte tilsvarende utfordringer i fremtiden (men håper selvsagt at det ikke skjer).

Skipet og det mannskap skal i år feire jul og nyttår i New York City. I over fjorten dager skal verdens vakreste seilskip ha kaste glans over verdensmetropolen. Mannskapet vil få noen velfortjente rolige dager før ekspedisjonen fortsetter den 04.01.22 med kurs for Newport. Her skal Sjøkrigsskolen ta over skipet og seile det i tre måneder nedover Sør Amerika og rundt Kapp Horn. Det blir en ny milepæl i skipets historie.

Statsraad Lehmkuhl og ekspedisjonen har utrolig mange gode venner og vi er uendelig takknemlige for å ha dere med oss, både i medgang og motgang. Det er ikke noe vi tar for gitt. One Ocean Expedition viser i sannhet styrken av samarbeid og at vi sammen kan skape noe som er mye større enn vi kunne sett for oss. Tusen takk til hver og en av dere som på ulikt vis bidrar til at vi sammen lykkes!

Med gode ressurser, stor innsatsvilje og godt samarbeid har vi klart å få skipet til New York City og vi har blitt mange erfaringer rikere underveis. Det gir oss styrke og stor motivasjon til å se frem mot et spennende og begivenhetsrikt 2022. Utfordringene vil garantert komme, men sammen skal vi klare å håndtere dem. One Ocean Expedition skal holde kursen og skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv.

Med de beste ønsker om en god og fredfull jul til dere alle, både på land og om bord.

Alt godt,

Haakon Vatle, direktør Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl

Vatle casts off for The One Expedition, Arendal, August 20.


One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife