UN logos
Livet om bord
Første dag i sjøen. Foto: Malin Kvamme

Studerer under fulle seil

almost 2 years ago
Skrevet av Ronald Toppe
Livet om bord > Studerer under fulle seil

Studerer under fulle seil

almost 2 years agoLivet om bord
Skrevet av Ronald Toppe
Første dag i sjøen. Foto: Malin Kvamme

Statsraad Lehmkuhl har forlatt Valparaíso, Chile, og er på vei vestover mot Tahiti. Om bord er 90 studenter fra Universitetet i Bergen.


Å studere samtidig som du seiler over Stillehavet høres slettes ikke ille ut. Det synes ikke de 385 som søkte på faget SDG200 på Universitetet i Bergen heller.

90 av søkerne ble tatt opp, og skal nå bruke sommeren på å dykke ned i FNs bærekraftsmål.

Statsraad Lehmkuhl forlot Valparaíso 1. mai, og studentene skal kombinere studier og det å være mannskap til skipet ankommer Palau i august.

Ombordstigning i Valparaíso. Foto: Malin Kvamme
Ombordstigning i Valparaíso. Foto: Malin Kvamme

FNs mål for en bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er konkrete mål som må nås dersom verden skal klare å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030.

De 17 målene ble vedtatt i 2015, etter at det ble avholdt en verdensomspennende spørreundersøkelse der alle kunne komme med innspill.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål

Det er opp til hvert enkelt land å følge opp målene, og til det trengs det kompetente folk. Derfor fag som som SDG200 på universitet verden over. Siden kurset til Universitetet i Bergen arrangeres om bord på et skip, er fokuset naturlig nok på bærekraft knyttet til hav og klima, og hvordan akkurat disse målene kan nås.

Første dag i sjøen, studentene venner seg til bølgene. Foto: Malin Kvamme
Første dag i sjøen, studentene venner seg til bølgene. Foto: Malin Kvamme

Tverrfaglig

Studentene skal være om bord på Statsraaden helt til skipet ankommer Palau 25. august. På vei dit skal Statsraaden innom Tahiti, Cookøyene, Fiji, Samoa, Tonga og Salomonøyene. Alt dette er samfunn som allerede merker konsekvensene klimaendringene, noe som gjør kurset ekstra aktuelt.

Studentene kommer fra ulike fakultet og institutter, og studerer alt fra psykologi til marinbiologi.

Emil Sønsteby studerer sammenliknende politikk, og er en av havambassadørene. Foto: Malin Kvamme
Emil Sønsteby studerer sammenliknende politikk, og er en av havambassadørene. Foto: Malin Kvamme

Havambassadører

Studentene skal ikke bare lære underveis over Stillehavet. De skal også formidle det som foregår om bord. Ti av studentene er engasjert som havambassadører, og skal fortelle om seilasen på sosiale medier. Det lages også en egen Youtube-serie.

Her kan du følge studentene på nett, på Facebook, på Instagram og på TikTok

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife