UN logos
Statsraad Lehmkuhl

One Ocean Expedition

Vi setter seil for fremtiden! I august 2021 la det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl ut på jordomseiling. One Ocean Expedition er en del av FNs tiår med havvitenskap for en bærekraftig utvikling.

I august 2021 seilte det 98 meter lange seilskipet Statsraad Lehmkuhl ut fra Arendal, på den 20 måneder lange One Ocean Expedition, en reise rundt hele kloden.

Et flytende universitet

Statsraad Lehmkuhl fungerer som et flytende universitets- og treningsfartøy kombinert, og bringer studenter, forskere, traineer og fagfolk sammen på forskjellige bein.

Det 107 år gamle skipet har blitt omgjort til et toppmoderne forskningsfartøy som samler inn data av høy kvalitet kontinuerlig gjennom hele reisen. Utstyrt med moderne instrumentering måles det for eksempel CO₂-innholdet i havet, mikroplast, havforsuring og havtemperatur.

55.000 nautiske mil

Fra august 2021 til april 2023 vil Statsraad Lehmkuhl seile 55.000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden. Når skipet ligger i havn brukes det til konferanser, møter mellom diplomater og politikere, og som et sosialt samlingspunkt. Når Statsraaden er tilbake i hjemmehavnen, skal Bergen kommune arrangere One Ocean Week, en internasjonal samling med konferanser, workshops og seminarer.

One Ocean Expedition er en del av FNs havtiår for en bærekraftig utvikling. Vi har som mål å bidra spesielt til disse av FNs bærekraftsmål: 14 - Livet under vann, 13 - Stoppe klimaendringene, 4 - God utdanning, 17 - Samarbeid for å nå målene.

Vi inviterer alle til å bli "digitale passasjerer" på denne fantastiske ekspedisjonen, og følge oss her på denne nettsiden og i de sosiale mediekanalene våre. Du kan også bli med om bord på deler av ekspedisjonen om du vil.

Medseilere er med å jobbe oppe i riggen.
Medseilere er med å jobbe oppe i riggen.

Havet forener oss

One Ocean Expedition dukket opp som en idé i 2016, omtrent samtidig som de første initiativene ble tatt for å få til et FNs havtiår. Alle havområder er forskjellige, og har ulike utfordringer med miljø og påvirkning av menneskelig aktivitet, men havene henger sammen og forener oss. Vi deler en felles fremtid.

Vanlige utfordringer som klimaendringer og havforsuring påvirker alle deler av havet. Derfor virket ideen om å seile over det felles «One Ocean» med et fartøy som både inviterer og krever at alle om bord samarbeider smart. Det er en fin måte å vise frem kjernen i utfordringen det er å få til bærekraft og samtidig havets rolle.

Siden planleggingen startet har stadig flere gode krefter kommet til, fra akademia, næringsliv, myndigheter og samfunnet ellers. Sikkerhet, vitenskap, utdanning, kommunikasjon, logistikk, og aktiviteter i havnene er noen av temaene som de frivillige gruppene jobbet med da ekspedisjonen ble forberedt.

Lokale skoleelever deltar på workshop om bord i Jamaica.
Lokale skoleelever deltar på workshop om bord i Jamaica.

Et forskningsfartøy

Skipet er blitt utstyrt med moderne instrumenter som gjør at det nå er et forskningsfartøy. Det samles kontinuerlig inn data underveis, på en måte som gjør at data fra de ulike miljøene kan sammenlignes. En seilskute lager lite lyd, og er perfekt når det skal hentes akustiske data like under havoverflaten. Skipet har både hydrofoner som lytter passivt, og aktive ekkolodd.

Siden det tas vannprøver kontinuerlig, kan avanserte moderne teknikker som eDNA-analyser gjennomføres. Det deltar studentene gjennom hele reisen, med ansvar for datainnsamling og håndtering av alle instrumentene.

Studentene Erlend Mundal og Ragnhild Beck Hestness tar prøver Foto:
Studentene Erlend Mundal og Ragnhild Beck Hestness tar prøver Foto:

På nettet

Hele ekspedisjonen kan følges på nettet, og det som skjer om bord brukes på land til utstillinger og andre aktiviteter for skoler, universiteter og partnere over hele kloden. Et eksempel er Akvariet i Bergen, som har bygget et eget Havrom, med utstillinger og skjermer som viser sanntidsdata, og med arrangement for elever og andre.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife