UN logos
Tall ships at sea

Sikkerhet om bord

One Ocean Expedition og partnere overvåker Covid-19-situasjonen nøye. Sikkerhet og trygghet er essensielt for oss, og sikkerhetskomitéen gjør kontinuerlig risikovurderinger, og justerer planene i henhold til dagens situasjon og mulige scenarier.

Over hele verden må skip seile, på tross av pandemien, også Statsraad Lehmkuhl. Skip og havnene tilpasser seg smittesituasjonen kontinuerlig. Ettersom vaksinedekningen blir bedre i store deler av verden, ser fremtiden derfor bedre og bedre ut for ekspedisjonen og de planlagte besøkene i ulike havner.

Det betyr at vi fortsetter som planlagt.

Covid-19-pandemien har likevel fortsatt en enorm innvirkning på verden. I disse utfordrende tider er det mer avgjørende enn noen gang å sette søkelys på havet og den betydningen det har for en bærekraftig fremtid.

Vi er derfor fast bestemt på å oppfylle våre forpliktelse rundt One Ocean Expedition, og vi håper du vil bli med oss, enten om bord eller i land.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife