UN logos
Havner
Horta. Foto: Miradouro Senhora Da Conceição / Wikimedia Commons

Horta, Azorene

about 2 years ago
Skrevet av Ronald Toppe
Havner > Horta, Azorene

Horta, Azorene

about 2 years agoHavner
Skrevet av Ronald Toppe
Horta. Foto: Miradouro Senhora Da Conceição / Wikimedia Commons

Statsraad Lehmkuhl besøker Horta 22-24. januar 2022

Horta ligger på Faial, en av øyene i Azorene. Øygruppen, med ni store og noen mindre øyer, ligger midt ute i Atlanteren, 1400 km vest for Portugal, og 1930 km øst for Newfoundland i Canada.

Vulkansk

Azorene er en del av den midtatlantiske ryggen, revnen som oppsto da Afrika, Amerika og Eurasia drev fra hverandre for mellom 100 og 200 millioner år siden.

Den midt-atlantiske ryggen. Fargene viser høyde / dybde. Kart: NOAA
Den midt-atlantiske ryggen. Fargene viser høyde / dybde. Kart: NOAA

Revnen går fra Nordishavet til Sørishavet, og utvider seg stadig. Glødende lava fra jordens indre presser seg opp, og har dannet en undersjøisk fjellkjede. Noen steder har vulkanene vokst seg så høye at de rekker over havflaten, og dannet øyer.

Jan Mayen, Island, og Azorene nord for ekvator, og Ascension, Tristan da Cunha, og Bouvetøya sør for ekvator er alle deler av denne ryggen.

En varm kilde i skogen. Foto: Ronald Toppe
En varm kilde i skogen. Foto: Ronald ToppeLandskapet på Faial, og på de andre øyene i Azorene, er veldig likt landskapet på Island. Du finner både varme kilder og aktive vulkaner her. Men du ser lett at Azorene ligger mye lenger sør.

Aske fra vulkanutbruddene har dannet et rikt jordsmonn, og øyen er grønn og frodig hele året. Temperaturen varierer mellom 12 og 17 grader om vinteren, og 16 og 26 grader om sommeren.

Høsting av sukkerrør. Foto: Ronald Toppe
Høsting av sukkerrør. Foto: Ronald Toppe

Totalt forvandlet

Det er funnet tegn på at det muligens bodde folk på øyene for 2000 år siden, men det var først da portugiserne kom dit tidlig på 1400-tallet at øyene ble befolket for alvor.
Nybyggerne ryddet land, og dyrket korn, vindruer, sukkerrør, poteter og andre grønnsaker. Det var ingen store dyr på øyene tidligere, men portugiserne hadde med seg sauer, geiter og kyr, høns og kaniner, hester, hunder og katter.

Landskapet ble totalt forvandlet. Skog og kratt ble hugget ned, og det er anslått at enkelte av øyene har mistet over halvparten av insektartene som en gang fantes der, og flere fuglearter er også borte, noen av dem fantes bare der.

En liten landsby på øyen São Miguel. Foto: Ronald Toppe
En liten landsby på øyen São Miguel. Foto: Ronald Toppe

Viktig mellomstopp

Spania og Portugal har vekslet på å ha kontroll over øygruppen, men siden 1976 har Azorene vært en egen autonom portugisisk region.

Også på Faial, øyen der Statsraaden skal legge til kai, er jordbruk fortsatt en viktig næringsvei. Da skipstrafikken over Atlanteren vokste frem, ble byen Horta et viktig mellomstopp for skip på på vei mellom Amerika og Europa, og handel og etter hvert turisme sysselsetter nå de fleste av de 15.000 innbyggere. Byen har en god og moderne havn beskyttet av to store moloer.

Normal maksimumstemperatur i januar: 16,4 ℃
Normal nedbør i januar: 90 mm

Neste havn: Rio de Janeiro, Brazil
Forrige havn: Newport, USA

Fishing from a pier on São Miguel Island. Photo: Ronald Toppe
Fishing from a pier on São Miguel Island. Photo: Ronald Toppe

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife