UN logos
Statsraad Lehmkuhl
Haakon vatle

Ett år på havet!

over 1 year ago
Skrevet av Haakon Vatle
Statsraad Lehmkuhl > Ett år på havet!

Ett år på havet!

over 1 year agoStatsraad Lehmkuhl
Skrevet av Haakon Vatle
Haakon vatle

I dag, 20. august, er det nøyaktig ett år siden One Ocean Expedition kastet loss fra Arendal. .

Det tok fem år med planlegging før Statsraad Lehmkuhl kunne kaste loss for One Ocean Expedition (OOE) – en tjue måneders jordomseiling med fokus på havet og en offisiell del av FN sitt Havforskningstiår. OOE er gjort mulig grunnet et bredt partnerskap bestående av utdannings- og forskningsmiljøer, næringsliv og politisk ledelse, både lokalt og nasjonalt, der alle støtter oppunder hovedmålet med ekspedisjonen:

«Å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv».

cast off from arendal
Starten på jordomseilingen, Arendal 20. august i fjor. Foto: Ronald Toppe

På ett år har Statsraad Lehmkuhl seilt over 35 000 nautiske mil, rundt 65 000 kilometer altså, som er 25 000 kilometer mer enn lengden av ekvator.

Atlanterhavet er krysset, skipet har seilt gjennom det Karibiske hav, rundt Kapp Horn - sørspissen av Sør-Amerika, ned mot Sørishavet for å ta vitenskapelige prøver, vestover i Stillehavet, og er ventet å ankomme Palau øst for Filippinene 24. august. Nesten på dagen ett år etter at vi kastet loss fra Arendal i fjor.

kart
Seilingsruten One Ocean Expedition.

Nær 70 prosent av den nå ett år lange reisen er gjort under seil, og på flere av etappene har vi faktisk hatt 100% seiling, for eksempel når vi lettet anker for seil fra Cook Island og seilte til ankeret ble droppet ved Fiji.

sailing ship
For fulle seil i Karibia. Foto: Isak Okkenhaug

En pågående pandemi

Vi kastet loss fra Arendal under en pågående pandemi og har håndtert flere utbrudd underveis. Ofte har det vært et usedvanlig krevende byråkrati under havneoppholdene. I samarbeid med våre fantastiske utenriksstasjoner og vårt eminente mannskap og administrasjon har utfordringene blitt løst på beste vis. Og vi er fortsatt i rute. Hurra!

c19 testing
Alle testes for Covid-19 før ombordstigning. Foto: Malin Kvamme

Opplæring – utdanning- forskning

Statsraad Lehmkuhl har i over 100 år drevet med seiltrening og opplæring i lederskap og sjømannskap. Som del av planleggingen av OOE har Statsraad Lehmkuhl i tillegg blitt utrustet med avansert forskningsutstyr som kontinuerlig samler inn data blant annet CO₂-innhold, mikroplast og forsuring i havet. Det er til enhver tid forskere om bord som gjør målinger over verdenshavene.

Innsamling av vannprøver. Foto: Malin Kvamme

Det ventes flere vitenskapelige artikler i tiden som kommer. En av artiklene handler om hvordan interne bølger i havet bidrar til å flytte plankton som svever i vannmassene opp og ned i dypet. Forskerne har sett at slike forflytninger skjer, men vet lite om mekanismen bak. Det at vi seiler over så lange strekk gir forskerne et globalt datasett å arbeide videre med.

Vitenskaplige måleinstrumenter på Statsraad Lehmkuhl.

Et av instrumentene om bord måler hele tiden temperaturen i sjøen. Det hjelper nå forskerne til å justere modellen som beregner bevegelsene til Golfstrømmen. Satellittmålinger viste ikke de samme bevegelsene i ytterkanten av strømmen som modellen, men hva var rett? Modellen eller bildene tatt fra rommet? Målingene gjort med Statsraaden viste at satellittbildene var å stole på.

Studenter tar vannprøver i Karibia. Foto: Isak Okkenhaug

De vitenskapelige instrumentene om bord driftes av forskerstudenter. De sørger for at automatikken fungerer som den skal, tar ut vannprøver som filtreres for å registrere innholdet av mikroplast, og undersøker innholdet av DNA, arvestoff altså. Det forteller hvilke organismer som holder til på vannmassene vi seiler gjennom. Med jevne mellomrom stanses skipet helt opp, slik at studentene kan senke ned instrumenter som tar prøver av vannet og organismene som lever dypt under skuten.

Fast mannskap på 30

Skipet er til enhver tid bemannet av vårt eminente faste mannskap som teller rundt 30 personer, i tillegg til toktmannskapet som kan telle opptil 135 personer. Hvem som er toktmannskap varierer fra etappe til etappe.

Noen av Lehmkuhls faste mannskap. Foto: Isak Okkenhaug

1800 toktmannskap

På ett år har nær 1800 toktmannskap seilt med oss på ulike etapper. Nå - over Stillehavet - består toktmannskapet av 90 studenter fra Universitetet i Bergen. De kombinerer det å drifte skipet med å ta faget SDG200, som har bærekraft som tema.

UiB-forelesning på banjer i Stillehavet. Foto: Malin Kvamme

Studentene kommer fra ulike fakultet og institutter, og studerer alt fra psykologi og jus til marinbiologi. Inkludert fast mannskap har dermed rundt 120 mennesker seilt over 14 000 nautiske mil der nær 80% av tiden har vært under seil siden de mønstret på i Valparaiso i slutten av april (snakker vi om en liten rekord her?). Når 90 kloke hoder med felles ønske om en mer bærekraftig fremtid bor og studerer i lag over så lang tid er jeg overbevist om at dette vil ha positive effekter i årene som kommer. Det blir spennende å følge med på hva denne generasjonen av studenter kommer til å utrette!

Seilene håndteres med håndkraft. Foto: Hanna Thevik

På de øvrige etappene har vi hatt med oss toktmannskap med egne kurs fra bl.a. Bjerknessenteret, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, den norske og den nederlandske sjøkrigsskolen, University of the West Indies, University of the South Pacific, og mange flere.

Studerer bærekraft i Stillehavet. Foto: Malin Kvamme
Studerer bærekraft i Stillehavet. Foto: Malin Kvamme

For de resterende etappene vil vi blant andre ha med oss Høgskolen på Vestlandet, Bergen Næringsråd, Nansensenteret, Rederiforbundet og Maritime Bergen. Alle aktører som på hver sin måte mønstrer på og skaper innhold som støtter oppunder hovedmålet med ekspedisjonen og som forhåpentligvis bidrar til at alle mønstrer av som inspirerte «havambassadører».

Alle bidrar i seilmanøvre. Foto: Malin Kvamme

Ikke et luksuscruise

Det er slett kke noe luksuscruise å seile med oss. Uansett hvilken tittel og bakgrunn man har så mønstrer en om bord som toktmannskap, bor tett i tett i hengekøyer, går sjøvakter, står til rors og utkikk, går brannvakt, skurer både dekk og wc og deltar i driften av skipet under kyndig ledelse av vårt profesjonelle mannskap.

seilskip
En kadett fra Sjøkrigsskolen pusser messing. Foto: Hanna Thevik

Jeg tror veldig mange ledere hadde hatt godt av å bli med på et tokt med oss i fremtiden – det gir en helt egen læring å møtes utenfor normal komfortsone og oppleve at vi alle er «i samme båt» og må jobbe sammen for å nå målet. På samme måte er jeg overbevist om at de synergiene som oppstår når kloke folk med felles mål møtes om bord, vil ha en uant stor verdi i årene som kommer. Det er en grunn til at sjøkrigsskoler i både inn- og utland benytter vårt skip til sin lederutdanning.

Til kai i Rio de Janeiro: Førsteårskadetter fra Sjøkrigsskolen. Foto: Hanna Thevik

Mye oppmerksomhet

Siden vi kastet loss fra Norge har skipet skapt stor oppmerksomhet i nasjonale medier verden over. Al Jazeera har laget en dokumentarfilm om ekspedisjonen i Karibia, topptunge samlinger er blitt holdt om bord med blant annet besøk av Jamaica sin statsminister og Fiji sin president, som begge er medlemmer av FN sitt Havpanel. Flere samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske utdannings – og forskningsinstitusjoner har blitt etablert i forbindelse med OOE.

På Fiji ble det avholdt toppmøte mellom Stillehavsregionens statsledere og det norske utenriksapparatet og Universitetet i Bergen. Under FN sin havkonferanse i Lisboa ble OOE trukket frem av den japanske (!) forskningsinstitusjonen OPRI. Forskere fra OPRI skal delta på den kommende etappen fra Palau til Yokohama. De skal også avholde et eget havsymposium i Yokohama når skipet ankommer.

Solnedgang i Stillehavet. Foto: Malin Kvamme

Både nasjonalt og internasjonalt er det flere barne- og ungdomsskoler som bruker OOE i undervisningen- Læringsnettstedet Elevkanalen (TV2 skole) har gjort prosjektet tilgjengelig for alle skoler i Norge. En skole i Durban i Sør-Afrika har sågar laget en egen OOE film hvor de viser innsamling av plast på strendene. Akvariet i Bergen har eget «live-senter» som formidler ekspedisjonen til tusenvis av unge.

sail ship
Kygo er en av ekspedisjonens goodwill-ambassadører. Han seilte rundt Kapp Horn med Lehmkuhl våren 2022. Foto: Hanna Thevik

Både FN sin havambassadør, Norges statsminister, Portugal sin FN-ambassadør, artisten Kygo, m.fl. er dedikerte «Goodwill ambassadører». De har gitt mye positiv oppmerksomhet rundt prosjektet i inn- og utland. Via våre egne digitale kanaler får våre 70 000 følgere daglige oppdateringer fra skipets ferd rundt kloden.

Foto: Malin Kvamme

Klimaregnskap

Vi har bedt konsulentselskapet PWC om å lage og drifte klimaregnskapet for One Ocean Expedition. Hvor mye klimagasser som slippes ut for hver etappe loggføres, hvor mye ferskvann som brukes, hvor mye søppel vi leverer fra oss. Flyreiser var noe av det første vi problematiserte når vi begynte planleggingen av OOE i 2016. Det er uheldig med flyreiser, men likevel helt uunngåelig for å kunne gjennomføre jordomseilingen. Klimaregnskapet oppdateres fortløpende og kan følges på www.oneoceanexpedition.com.

Hvor går ferden videre?

Vi har vært ett år ute til sjøs og har ennå mange måneder igjen før vi endelig returnerer til Bergen. Fremover skal vi seile i Asia, over det indiske hav, feire jul og nyttår i Maputo, runde Kapp det Gode Håp, krysse Atlanteren to ganger før vi endelig returnerer til vår hjemhavn, lørdag 15. april 2023.

Stillehavet. Photo: Malin Kvamme.

Hjemkomsten blir starten på One Ocean Week – en hel uke der kommune og fylke vil stå som vertskap for både nasjonale og internasjonale konferanser, høynivåmøter, og et tettpakket program for store og små. Alt med fokus på et mer bærekraftig hav. Det er et uttalt mål fra kommune og fylke om at One Ocean Week skal bli et årlig arrangement med mål om å bli for havet det Arendalsuken er for politikken. Det er et ambisiøst mål, men den som intet våger, intet vinner. Det som gleder stort er at seilskipet Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Expedition er en betydelig grunn til at One Ocean Week iverksettes. Følgene av Havuken ligger i fremtiden, men det er all grunn til å tro at det vil slå positivt ut for havet i årene som kommer.
Vi gleder oss stort til fortsettelsen og til hjemkomsten!

Stor takk til alle som seiler med oss og til alle våre dedikerte partnere gjør prosjektet mulig!

Sist, men ikke minst: En uendelig stor takk til verdens beste mannskap og administrasjon, som sammen utgjør et team som håndterer alle utfordringer på aller, aller beste måte. Det skal jammen feires når skipet kommer tilbake til Bergen!

Alt godt, Haakon Vatle
Direktør Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Ekspedisjonsleder One Ocean Expedition.

seilskip
Foto: Katja Enberg
One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife