UN logos
sailing ship

Undervisning

Lærere og andre som underviser: Bruk havet som klasserom, og ta elevene deres med på en spennende jordomseiling.

August 2021 dro seilskuten Statsraad Lehmkuhl ut på jordomseiling. Skipet er utrustet med moderne viteskapelig måleutstyr og fungerer både som et fartøy for seilopplæring og havforskning frem til april 2023.

One Ocean Expedition er en del av FNs tiår for havforskning, der målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om miljøet i havet.

Ombord på seilskipet er det forskere, studenter, innholdsprodusenter og engasjerte medseilere. De deler både forskningen sin, resultatene de får, dagligliv og refleksjoner med oss.

Gjennom hele seilasen tilrettelegger samarbeidspartnere fra skolesektoren denne informasjonen, slik at elever kan følge med på reisen, få ny kunnskap, og øke forståelsen for den rollen havet spiller for miljøet.

One Ocean Expedition hos Elevkanalen

Raftostiftelsen og FN-sambandet har laget egne undervisningsopplegg rundt One Ocean.

Undervisningmateriell

Se alle artikler

Dette forskes det på

Se alle artikler
One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife