UN logos
Undervisning
En delfin følger skipet. Foto: Ingrid Wollberg

FN-sambandet

over 2 years ago
Undervisning > FN-sambandet

FN-sambandet

over 2 years agoUndervisning
En delfin følger skipet. Foto: Ingrid Wollberg

Bærekraftig hav - en skriveoppgave.

FN-sambandet har utviklet en skriveoppgave der temaet er bærekraftig hav, med One Ocean Expedition som utgangspunkt:

Målgruppen for oppgaven er elever i ungdoms- og videregående skole, og den er enkel for lærere å ta i bruk.

Tverrfaglig

Ambisjonen til FN-sambandet er å utvikle flere undervisningsopplegg de neste månedene.

- Det er positivt at One Ocean varer i hele 20 måneder. Det gir oss tid til å utvikle gode opplegg og samtidig få til samarbeid mellom skolene over tid. Vi håper at dette samarbeidet vil fortsette, også etter at One Ocean Expedition er ferdig i april 2023, sier Gunvor Andresen, regionleder for FN-sambandet, Sør-Vest.

Hun er glad for at jordomseilingen gjør det mulig å få til tverrfaglig undervisning i tema som bærekraftig utvikling, globalt medborgerskap og demokrati. Klassen kan følge ekspedisjonen som et supplement til undervisning, uten å bruke mye tid.

- Vi får ikke til en bærekraftig utvikling, hvis ikke elevene gis de rette verktøyene. Vi ønsker å bruke One Ocean Expedition til å oppnå en dypere forståelse av hvor viktig havet er og hvilken rolle det globale fellesskapet spiller i denne sammenhengen, sier Andresen.

At ekspedisjonen er internasjonal og en del av FNs tiår for havforsking er også positivt. Det gir lærerne anledning til å ta en aktiv rolle og delta i et internasjonalt samarbeid mellom skoler.

Flott symbol

For FN-sambandet er det viktig at ekspedisjonen er begrunnet i nettopp havforskning og kunnskapsbygging om livet under vann.

- Uansett hvor en bor i verden, har vi en felles tilknytning til ressursene i havet. Vi trenger god
forskning og gode funn. Og ikke minst er vi avhengig av at folk har tillit til forskingen som utføres, sier Andresen.

Hun håper mange skoler benytter seg av muligheten til å ta ekspedisjonen inn i
undervisningen. Statsraad Lehmkuhl er et flott symbol på FNs bærekraftmål nummer 17, samarbeid for å nå målene.

- På sin ferd over kloden knytter skipet folk sammen på tvers av landegrenser og kulturer. Og for å seile selve skipet er alle om bord fullstendig avhengig av hverandre. Det er et godt bilde på at en felles, bærekraftig framtid fordrer at vi kan samhandle med hverandre, sier Andresen.

FN-sambandet

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. På nettsidene deres finner du over 50 aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg, inndelt etter tema.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife