UN logos
Undervisning
Raftostiftelsen

Rafto stiftelsen

over 2 years ago
Undervisning > Rafto stiftelsen

Rafto stiftelsen

over 2 years agoUndervisning
Raftostiftelsen

Klimaendring, demokrati og menneskerettigheter.

Raftostiftelsen tilbyr dialogbasert demokrati- og menneskerettighetsundervisning der vi lar elever bli kjent med sitt engasjement ved å utforske spørsmål knyttet til diskriminering, demokrati, krig og dehumanisering, migrasjon og menneskehandel, fordommer og klimaendringer.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Nettside av TRY / Netlife